Muziekinitiatie voor kinderen in samenwerking met SAMWD

In Sint-Gillis-Dendermonde kunnen kinderen van de 3e kleuterklas en de lagere school dinsdag na schooltijd initiatielessen ‘muziek’ volgen. Voor dit initiatief werken de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) en de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde (KMBD) nauw samen. Ook de lagere scholen worden nauw bij het initiatief betrokken.

 De muziekverenigingen in Dendermonde kampen al jaren met een tekort aan jonge muzikanten. Om die zoektocht kracht bij te zetten en kinderen meer aan te zetten tot het leren van een blaasinstrument, nam de SAMWD het initiatief om met de verschillende muziekverenigingen rond de tafel te gaan zitten. Onder de werktitel ‘SOS Blazers’ werd nagedacht over mogelijke acties.

De initiatielessen in Sint-Gillis zijn het resultaat van deze brainstormsessies. In plaats van de naschoolse kinderopvang kunnen de kinderen van de lagere scholen in Sint-Gillis, de Boonwijk en het Atheneum kiezen om op maandag of dinsdag aansluitend op de schooluren muziekinitiatie te volgen. Gedurende een uurtje leren ze op een spelende manier de wondere wereld van de muziek kennen en zijn ze vooral ook creatief bezig.

Op dinsdag gaan er lessen door in ’t Vork te Sint-Gillis-Dendermonde en de kerk van de Boonwijk.

De academie en de Muziekkapel Brandweer Dendermonde werken voor deze lessen in Sint-Gillis-Dendermonde nauw samen. Deze muziekvereniging heeft haar werking het dichtste bij deze deelgemeente en was meteen ook enthousiast om haar schouders onder dit initiatief te zetten. De bedoeling is dat de leerlingen door heen het jaar kennis maken met de muziekkapel en zo de eerste keer kunnen proeven van deze vereniging met de bedoeling hen later te laten instromen.

Voor meer informatie:

SAMWD                                                                     KMBD

Genstesteenweg 1                                                      Oude Vest 150
9200 Dendermonde                                                    9200 Dendermonde

samwd@dendermonde.be                                            kmbd.be@gmail.com
052/21 82 85                                                             0472/59.50.35