Anno 1946

Bij de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde staat het plezier van musiceren centraal. Een 50-tal muzikanten, een gezonde mix van ouderen en jongeren, komen iedere zondagvoormiddag samen om een gevarieerd muzikaal repertoire in te studeren. Er wordt naar een aantal grote concerten toegewerkt.

Sedert het jaar 2000 wordt het concept ‘Musical Notes’ opgezet, een muzikaal concert dat net dat ietsje meer biedt dan een klassiek harmonieconcert. Jaarlijks is er ook een openluchtconcert op de Grote Markt van Dendermonde t.g.v. de Nationale Feestdag.

Regelmatig luistert de Muziekkapel ook de vaderlandslievende plechtigheden van de stad op, waarvoor ze initieel was opgericht en geeft de Muziekkapel ook kioskconcerten doorheen het Dendermondse landschap. Jaarlijks organiseert ze ook een Zondagmatinee, een namiddagconcert tussen koffie en gebak.

Dirigent-smallDe Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde staat sinds 2000 onder leiding van kapitein-kapelmeester Patrick Heirbaut. Zijn veelzijdige praktische muzikale kennis biedt duidelijk een meerwaarde, hij kent de moeilijkheden van de verschillende instrumentengroepen en weet ze dan ook op een correcte wijze aan te pakken, zodat iedere muzikant iedere week weer bijleert. Patrick Heirbaut is tevens dirigent van de Ros Beiaardharmonie.

Sinds enkele jaren werkt de Muziekkapel aan een verjonging binnen de vereniging. Regelmatig worden dan ook naast de herhalingen en optredens ontspannende activiteiten georganiseerd, al dan niet samen met het brandweerkorps, zoals een nieuwjaarsreceptie, barbecue, dagherhaling, Barbara-viering,…

Kortom, de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde is meer dan een gewone muziekvereniging. Het lidmaatschap is gratis en de muziekkapel stelt de partituren en een uniform gratis ter beschikking. Voor muzikanten die niet over een eigen instrument beschikken kan samen een aankoopplan opgesteld worden. De repetities gaan door op zondagmorgen van 10u tot 12u in de brandweerkazerne aan de Oude Vest 150 in Dendermonde. Een minimumleeftijd is er niet, de muzikaliteit telt!
Je komt terecht in een heel open vereniging, waar je naast het verder uitbouwen van je muzikale kennis ook deel uitmaakt van een fijne vriendengroep.

logo-bwd-zonder-achtergrond-doorzichtig-smallMeer informatie bij:
Wouter Rogiers, voorzitter
+32 (0)472 59 50 35, wouter.rogiers@zoneoost.be

Patrick Heirbaut, dirigent,
+32 (0)475 24 50 66, patrick.heirbaut@zoneoost.be